Para sa mga kaibigan nating Pinoy/Pinoy at heart... isa ba sa mga goals ninyo ngayong 2018 ay mag-invest sa Real Estate para lalo pang lumago at maging mas secure ang retirement ninyo? O para sa mas magiging magandang buhay ng mga anak ninyo?

Samahan niyo po kami at alamin kung paano kayo makakapag-invest sa Real Estate.


For our Filipino friends/Filipinos at heart... is one your goals for 2018 to invest in real estate for a more financially secure retirement? Or to create a better life for your children?

Please join us and learn how you can invest in real estate.

Register Here

When:  Saturday February 17, 2018 1:00 – 4:30 pm

Where:  Holiday Inn Express Metrotown - Fraser South Room (4405 Central Boulevard, Burnaby BC V5H 4M3)